WATERSCHAPSBLADKennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak lozen in oppervlaktewater te Stramproy in de gemeente Weert

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Waterschap Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstramproy.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stramproy
  2. WATERSCHAPSBLADKennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak lozen in oppervlaktewater te Stramproy in de gemeente Weert

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Lewieze Stramproy Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Stramproy

Betreft: het aanleggen van een infiltratiesysteem met overstort. Locatie: Lewieze 24 te StramproyOntvangstdatum: 28 maart 2024Zaaknummer: 2024-Z3091Dit is een kennisgeving. Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij het waterschap. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar of beroep tegen indienen, omdat het besluit nog moet worden genomen. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen of bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stramproy. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stramproy

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.