Verkeersbesluit voor het wijzigen van de voorrangssituatie bij de aansluiting Spinstraat op Bergerothweg te Weert

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Weert

Geplaatst op Lokaalnieuwsstramproy.nl op: 01-02-2024

  1. Bekendmakingen Stramproy
  2. Verkeersbesluit voor het wijzigen van de voorrangssituatie bij de aansluiting Spinstraat op Bergerothweg te Weert

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Besluiten: Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders het volgende: Locatie Bergerothweg / Spinstraat •het wijzigen van de voorrang bij de aansluiting Spinstraat op de Bergerothweg door het realiseren van een inritconstructie met inritblokken en inritvleugels; •de reeds aanwezige RVV-bebording blijft ongewijzigd bestaande uit: -RVV-A01-30zb; -RVV-G06; -RVV-G05. En dat het realiseren van dit besluit plaats vindt conform de bepalingen in het BABW en RVV 1990 en conform het de bij dit besluit horende tekening. Inwerkingtreding: Op grond van artikel 6:7 Awb treedt dit verkeersbesluit als bedoeld in de Wegenverkeerswet in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken is verstreken na de dag waarop het besluit op de gebruikelijke wijze is bekendgemaakt. Intrekking eerdere besluiten: Met het inwerking treden van dit besluit behorende bij de hiervoor beschreven bedoelde locatie(s) komen eerdere genomen besluiten op deze locatie(s) en de daarbij behorende verkeerstekens en markering uit de RVV 1990, voor zover deze door dit besluit aangepast zijn, te vervallen.

Unknown

 Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stramproy. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.