Toestemming voor het bouwen van een bedrijfspand, Savelveld 7 Stramproy (v)

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Weert

Geplaatst op Lokaalnieuwsstramproy.nl op: 11-07-2024

  1. Bekendmakingen stramproy
  2. Toestemming voor het bouwen van een bedrijfspand, Savelveld 7 Stramproy (v)

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een bedrijfspand op locatie Savelveld 7 Stramproy (v). De omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00002779. Het besluit is op 8 juli 2024 genomen en bekend gemaakt (verzonden) aan de aanvrager. Stukken inzien De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage. U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert via gemeente@weert.nl of telefoonnummer 0495-575 000. Niet eens met het besluit? Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. U kunt schriftelijk bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000AZ. In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden. Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stramproy. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stramproy

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.