Toestemming voor de Carnavalsactiviteiten VV De Zoatmaale op 11 en 13 februari 2024 door diverse straten te Stramproy

Bekendmaking voor evenementenvergunning in Weert

Geplaatst op Lokaalnieuwsstramproy.nl op: 08-02-2024

  1. Bekendmakingen Stramproy
  2. Toestemming voor de Carnavalsactiviteiten VV De Zoatmaale op 11 en 13 februari 2024 door diverse straten te Stramproy

evenementenvergunning Wilhelminasingel Weert Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Weert

De burgemeester maakt bekend dat hij een evenementenvergunning heeft verleend voor het houden van: -Opening Vasteloavend en Carnavalsoptocht op zondag 11 februari 2024 van 11:00 uur tot 18:00 uur door diverse straten te Stramproy; - Kinderoptocht op dinsdag 13 februari 2024 van 14:00 uur tot 16:00 uur door diverse straten te Stramproy. De evenementenvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2345255. Het besluit is op 1 februari 2024 genomen en bekend gemaakt (verzonden) aan de aanvrager. Besluit in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf de dag na publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt, de gronden van het bezwaar en een ondertekening. Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Postadres gemeente Weert Wilt u een bezwaar indienen? U kunt uw reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Stukken inzien Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl. U kunt deze bekendmaking en de bijbehorende stukken ook digitaal bekijken via het digitale publicatieblad (Gemeenteblad) op officielebekendmakingen.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stramproy. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stramproy

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.