PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Wilhelminastraat, Molenweg Stramproy, 2023-027377

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsstramproy.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stramproy
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Wilhelminastraat, Molenweg Stramproy, 2023-027377

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen voor Saneren van een bodemverontreiniging categorie Tijdelijk uitplaatsen.Datum ontvangst: 15 juni 2023Locatie: Wilhelminastraat, Molenweg Stramproy, kadastraal bekend gemeente Stramproy, sectie A, nummer 1942, sectie F, nummers 364 en 798Zaaknummer: 2023-027377Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, vierde lid Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.InformatieVergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stramproy. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stramproy

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.