GEMEENTEBLADToestemming voor het realiseren van een zonnepark aan Molenbroek 17 te Stramproy

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Weert

Geplaatst op Lokaalnieuwsstramproy.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen stramproy
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor het realiseren van een zonnepark aan Molenbroek 17 te Stramproy

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Molenbroek Stramproy Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Stramproy

Beschikking omgevingsvergunning, realiseren van een zonnepark (wijziging op eerder verleende vergunning), Molenbroek 17, Stramproy.Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende beschikking is genomen.•Molenbroek 17, Stramproy, realiseren van een zonnepark (wijziging op eerder verleende vergunning), 31 maart 2022.Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere voorbereidingsprocedure)De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf de dag na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt, de gronden van het bezwaar en een ondertekening.Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.Postadres gemeente WeertWilt u een bezwaar indienen? U kunt uw reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.Stukken inzienWilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stramproy. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stramproy

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.