GEMEENTEBLADToestemming voor het evenement Minirok Stramproy op vrijdag 28 juni 2024 van 19:00 uur tot 01:00 uur en zaterdag 29 juni 2024 van 16:00 uur tot 01:00 uur aan Burgemeester Smeijersweg 10 te Stramproy

Bekendmaking voor Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid in Weert

Geplaatst op Lokaalnieuwsstramproy.nl op: 20-06-2024

  1. Bekendmakingen stramproy
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor het evenement Minirok Stramproy op vrijdag 28 juni 2024 van 19:00 uur tot 01:00 uur en zaterdag 29 juni 2024 van 16:00 uur tot 01:00 uur aan Burgemeester Smeijersweg 10 te Stramproy

Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid Burgemeester Smeijersweg Stramproy Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Stramproy

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende beschikking is genomen.Evenement Minirok Stramproy, Burgemeester Smeijersweg 10, 6039 HB te Stramproy, vrijdag 28 juni 2024 van 19:00 uur tot 01:00 uur en zaterdag 29 juni 2024 van 16:00 uur tot 01:00 uur, verlening evenementenvergunning d.d. maandag 10 juni 2024.Besluit in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de dag na publicatie gedurende zes weken opgevraagd worden ter inzage.Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf de dag na publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt, de gronden van het bezwaar en een ondertekening.Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.Postadres gemeente WeertWilt u een bezwaar indienen? U kunt uw reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.Stukken inzienWilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl. U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal opvragen.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stramproy. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stramproy

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.