GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan ‘Vlootkant 1 en 3’, Stramproy

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Weert

Geplaatst op Lokaalnieuwsstramproy.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen stramproy
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan ‘Vlootkant 1 en 3’, Stramproy

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid VlootkantVlootkant StramproyStramproy Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente StramproyStramproy

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 6 april 2023 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 17 mei 2023, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Vlootkant 1 en 3’ met bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Vlootkant 1 en 3’ Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemmingen van de agrarische bedrijfswoningen aan de Vlootkant 1 en 3 naar burgerwoningen.Raadplegen, indienen zienswijzeHet ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPVlootkant1en3-ON01.Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (6 april 2023 tot en met 17 mei 2023) kunnen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (06) 4845 6650. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.VervolgprocedureDe gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het plan. De zienswijzen betrekking hebbende op het ontwerp bestemmingsplan zullen bij de besluitvorming worden betrokken.Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Vlootkant 1 en 3’ kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Lokaalnieuwsstramproy.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Stramproy. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Stramproy

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.